Aspiratsiooniseade VACOMAT N-1000

Aspiratsiooniseade VACOMAT N-1000 on kompaktne, ruumisäästlik ja tõhusaim väike filter, millel on suurte filtrisüsteemide eelised. See on ette nähtud kasutamiseks väikestes ja keskmise suurusega tööstusettevõtetes, mille õhuvajadus on 8000 m3/h, aga ka suurtes ettevõtetes, kes kasutavad seda süsteemi olemasoleva tsentraalse äratõmbesüsteemi täiendamiseks. Seade VACOMAT N-1000 võimaldab äratõmbejõudlust ja filtri pindala süsteemi projektlahenduse piires vajadusekohaselt kohandada. Tõmbeventilaatori jõudlus, filtri pindala ja pideva väljutamise süsteem valitakse konkreetsetest vajadustest lähtudes. Seadmesse on sisse projekteeritud automaatne tulekustutussüsteem tagamaks turvalisus teie töökeskkonnas. Heliisolatsiooniga filtrid vähendavad aga müra muutes töötingimused töötajasõbralikumaks. Jäätmeid saab koguda täpselt konkreetsetest vajadustest lähtudes. Tolmu/puistematerjali segu saab kokku pressida või mahutisse panna. Vajaduste muutumise korral on valitud aspiratsioonisüsteemi võimalik kohandada. Aitame projekteerida just teie vajadustele vastava aspiratsioonisüsteemi ning valida sobilikud aspiratsiooniseadmed, torustiku elemendid, aga ka siibrid ja klapid ning varufiltrid.

Aspiratsiooni filtrisüsteem

Olenevalt vajadusest ja kasutuskohast saab Schuko tolmueemaldusseadmeid varustada kolme erineva filtrisüsteemiga. Aspiratsiooniseade N-1000 seeria põhiseadmed on saanud puidu- ja metallitööstuse tööandjate vastutuskindlustuse liidu (BGHM) kasutusloa ja olenevalt vajalikust õhuhulgast on võimalik valida filtri kolme pindala vahel (25, 37 ja 50 m2). Filtri materjal on antistaatiline ja sellel on BGIA*2 sertifikaat. Väljast sissepoole filtreerivad filterelemendid on varustatud tugikorvidega ning tagavad parima tolmueemalduse ja filtri eriti tõhusa puhastamise. Kasutusala: puidulaastud ja -tolm.

Aspiratsiooni seadme N-1000 valikvarustuse hulka kuulub ka Schuko-Cone®-tüüpi patenditud filtrisüsteem. Sellesse filtrisüsteemi kuuluvad kahekordse seinaga filterelemendid. Seda tüüpi soovitatakse kasutada, kui on vaja suure pinnaga kompaktset filtrisüsteemi. Schuko-Cone®-i filtrisüsteemiga N-1000 on saadaval filtritega, mille pindala on 50 m2 ja filterelemendi pikkus 1250 mm. Kasutusala: puidutolm.

Spetsiifiliste tööstusrakenduste (lihvpinkide) korral saab filtrisüsteemi N-1000 varustada filterpadrunitega. Valida saab filtri pindala 210 m2 või 270 m2. See tuleb lasta projekteerida Schukol. Vt tolmueemaldussüsteemide tehniliste andmete tabelit.

Päring toote või teenuse kohta