Aspiratsiooniseade VACOMAT N-1000

VACOMAT N-1000 on kompaktne, ruumisäästlik ja tõhusaim väike filter, millel on suurte filtrisüsteemide eelised. See on ette nähtud kasutamiseks väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes, mille õhuvajadus on 8000 m3/h, aga ka suurtes ettevõtetes, kes kasutavad seda süsteemi olemasoleva tsentraalse äratõmbesüsteemi täiendamiseks.
Seeria VACOMAT N-1000 võimaldab äratõmbejõudlust ja filtri pindala süsteemi kinnitud projektlahenduse piires vajadusekohaselt kohandada. Tõmbeventilaatori jõudlus, filtri pindala ja pideva väljutamise süsteem valitakse konkreetsetest vajadustest lähtudes. Tolmu/puistematerjali segu saab kokku pressida või mahutisse panna. Vajaduste muutumise korral on valitud aspiratsioonisüsteemi võimalik kohandada.

Aspiratsiooni filtrisüsteem

Olenevalt vajadusest ja kasutuskohast saab Schuko tolmueemaldusseadmeid varustada kolme erineva filtrisüsteemiga. Aspiratsiooniseade N-1000 seeria põhiseadmed on saanud puidu- ja metallitööstuse tööandjate vastutuskindlustuse liidu (BGHM) kasutusloa ja olenevalt vajalikust õhuhulgast on võimalik valida filtri kolme pindala vahel (25, 37 ja 50 m2). Filtri materjal on antistaatiline ja sellel on BGIA*2 sertifikaat. Väljast sissepoole filtreerivad filterelemendid on varustatud tugikorvidega ning tagavad parima tolmueemalduse ja filtri eriti tõhusa puhastamise. Kasutusala: puidulaastud ja -tolm.

Aspiratsiooni seadme N-1000 valikvarustuse hulka kuulub ka Schuko-Cone®-tüüpi patenditud filtrisüsteem. Sellesse filtrisüsteemi kuuluvad kahekordse seinaga filterelemendid. Seda tüüpi soovitatakse kasutada, kui on vaja suure pinnaga kompaktset filtrisüsteemi. Schuko-Cone®-i filtrisüsteemiga N-1000 on saadaval filtritega, mille pindala on 50 m2 ja filterelemendi pikkus 1250 mm. Kasutusala: puidutolm.

Spetsiifiliste tööstusrakenduste (lihvpinkide) korral saab filtrisüsteemi N-1000 varustada filterpadrunitega. Valida saab filtri pindala 210 m2 või 270 m2. See tuleb lasta projekteerida Schukol. Vt tolmueemaldussüsteemide tehniliste andmete tabelit.

Päring toote või teenuse kohta