Tolmu mõju tervisele ja töökeskonnas – mida tuleb meeles pidada?

Töökeskkonna õhukvaliteet on oluline tegur, mis mõjutab töötajate tervist, tootlikkust, seadmete töökindlust ja toodete kvaliteeti. Kehv õhukvaliteet võib tekitada terviseprobleeme, vähendada tööefektiivsust nii töötajate kui ka seadmete puhul, lühendada seadmete eluiga ja kahjustada tooteid.

Järjest enam pööravad ettevõtted tähelepanu töökeskkonna õhukvaliteedi jälgimisele, kuna see on oluline töömugavuse ja töötajate heaolu tagamisel. Selleks on loodud nii riiklikke kui ka rahvusvahelisi standardeid. Töökeskkonnas esinevate saasteainete õigeaegne tuvastamine ja filtreerimine aitab säilitada optimaalsed töötingimused ning vähendada tolmu mõju tervisele.

Õhukvaliteedi tagamine erinevates töökeskkondades

Erinevates töökeskkondades, nagu töötlev tööstus, ehitus, toiduainetööstus ja puidutööstus, esineb õhusaasteaineid rohkem. Seetõttu on oluline luua iga töökeskkonna spetsiifikale vastav aspiratsioonisüsteem. Süsteemi loomine algab tööstuskeskkonna põhjalikust analüüsist.

Lihtsalt aspiratsiooniseadmete ostmine ei pruugi olla piisav; oluline on valida õiged seadmed. Provendi aspiratsioonisüsteemide eksperdid pakuvad nõu ja tuge, et määrata kindlaks vajalikud filtreerimisvajadused. Tasuta konsultatsioon aitab teha pikaajalise ja tõhusa investeeringu.

Tolm ja muud saasteained töökeskkonnas

Kõige levinum töökeskkond on ikka kontor, kus piisab tavalisest hoonesse paigaldatavast ventilatsioonist, mis tagab ruumides värske õhu ning aitab ka eemaldada mõningase tolmu ja lõhnad. Täiendavaks töövahendiks võib kasutada lihtsat kodust tolmuimejat, kui kontoripind ei ole just ülemäära suur.

Tolm on levinuim saasteaine õhus, mida leidub igast ruumist. Tööstusprotsesside käigus tekkiv peen tolmuosake võib olla sama väike kui pliiatsi ots (umbes 50 μm). Tolm võib tekkida mehaaniliste protsesside või õhu liikumise tagajärjel. Kuigi peame tolmu ohutuks, võib tolmu mõju tervisele olla laiaulatuslik ja suurendada töökeskkonnas tule- ning plahvatusohtu.

Sõltuvalt ettevõtte valdkonnast võib tekkida aga tolmu segavalt suurtes kogustes. Mingites olukordades võib see tolm olla lausa plahvatusohtlik, spetsiifilisemalt võib tekkida ka õliudu, vedelikke, materjalitolmu nagu kipsist ja selle lihvimisest ning lausa puidulaaste. Sellistes olukordades on vaja läheneda ventilatsiooni- ja puhastuslahendustele professionaalsemalt ja läbimõeldumalt.

Tööstuslikud õhufiltreerimise lahendused

Tööstuslikus keskkonnas jääb kodustel puhastusseadmetel enamasti jõudlusest puudu. Ei ole nende filtreerimisvõimsus piisav suurtel pindadel ega kogumismahutid piisavalt suured pidevaks tööks. Provent pakub mitmekülgseid tööstuslikke seadmeid, et projekteerida ettevõttele täpselt vajadustele vastav aspiratsioonisüsteem.

Kuna iga tootmisettevõte on unikaalne, siis ei ole ka ühte universaalset aspiratsioonilahendust, vaid iga lahendus koostatakse kliendist lähtuvalt. Nii on ka meie valikus väga eriilmelisi seadmeid. Alates mobiilsetest tööstuslikest tolmuimejatest tolmu, vedelike ja udu eemaldamiseks kuni laiendatavate keskusaspiratsiooniseadmeteni nagu tolmu- ja laastuimurid. Lisaks seadmetele on tervikliku süsteemi loomiseks saadaval ka torustikuosad, tööstuslikud ventilaatorid, filtrid ning muud detailid.

Tööstuslik tolmuimeja – mitmekülgne abimees

Tööstuslikud tolmuimejad, mida iseloomustavad nende võimsus ja tõhusus, on hädavajalikud abivahendid mistahes töökeskkonnas. Ruwaci brändi tööstustolmuimejad on eriti tuntud oma vastupidavuse poolest, olles spetsiaalselt disainitud taluma ka kõige intensiivsemaid ja raskemaid töötingimusi.

Ruwaci tehnoloogia on välja töötatud eesmärgiga tagada efektiivne tolmu eemaldamine, võttes arvesse selliseid kriitilisi aspekte nagu plahvatusoht, keskkonna- ja terviseriskid ning käsitletavate materjalide füüsikalised omadused. See võimaldab Ruwaci tolmuimejatega mitte ainult eemaldada tolmu, vaid ka edukalt toime tulla vedelike, udu, plahvatusohtliku tolmu ning erinevate purude ja puidulaastudega, pakkudes seeläbi laiaulatuslikku ja mitmekülgset puhastusvõimekust.

Asjatundlik tugi

Aspiratsioonisüsteem teeb oma tööd korrektselt vaid juhul, kui see on paigaldatud ja hooldatud vastavalt nõuetele. Valides professionaalse partneri, saab ettevõte kindlustunde, et nende soetatud lahendus on töökorras. Provent on oma klientidele pikaajaliseks partneriks iga vajaduse korral pakkudes tuge nii paigaldusel, hooldusel kui vajadusel ka remonditöödel.

Toostuslik_vee_ja_tolmuimeja_tooriistadele

Tolmu ja muude saasteainete eemaldamine on oluline osa töökeskkonna ohutuse tagamisel. Professionaalsed aspiratsioonilahendused aitavad hoida töökohad puhtad ja ohutud, vähendades terviseriske ning õnnetuste ja plahvatuste ohtu. Tööstusettevõtete jaoks on see investeering nii töötajate heaolusse kui ka efektiivsetesse tööprotsessidesse.

Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.