Õige kogumismahuti valimine – kuhu panna kogutav materjal?

Kui tegemist on tööstuslike tolmuimejate ja äratõmbesüsteemidega, on üks olulisemaid kaalutlusi, kuidas ja kuhu eemaldatav materjal kogutakse. See võib tunduda lihtsa ülesandena, kuid tegelikkuses on see protsess, mis nõuab hoolikat kaalutlemist ja planeerimist. Udo Truderung, kvaliteedijuhtimise spetsialist ettevõttes Ruwac, toob välja, et õige kogumismahuti valimine sõltub mitmest kriitilisest tegurist.

Selgitage välja, mida on vaja koguda

Esimene ja kõige ilmsem tegur on materjali laad, mida süsteem peab käitlema. Kas tegemist on peene pulbri, suurte prahtide või vedelikega? Iga materjali tüüp esitab oma unikaalsed väljakutsed.

Näiteks plahvatusohtlikud ja terviseriske sisaldavad materjalid nõuavad erilist tähelepanu, et tagada tööohutus. Selliste materjalide kogumiseks ei sobi iga seade ega meetod. Vedelike puhul tuleb jällegi meeles pidada, et kogumismahuti peab olema sobilik vedelikele. Ebasobilik kogumismahuti võib tekitada ohtlikke lekkeid, lühendada seadmete tööiga ning tekitada töökeskkonnas töötajatele ohtlikke olukordi.

Samuti tuleb arvesse võtta eemaldatava materjali kogust, et valitud seade toetaks tööprotsesse. Liiga väike kogumismahuti võib tekitada asjatuid tööseisakuid ning kulutada töötajate väärtuslikke tööminuteid.

Valimisel on hea teada ka, kas materjal suunatakse jäätmekäitlusesse või korduskasutusse ning kuidas käideldav materjal sihtkohta jõudma peab. Kui analüüsite need vajadused juba planeerimise protsessis läbi, aitate tagada ohutust ja puhtust teie töökeskkonnas ning vähendate asjatutele tegevustele kuluvat aega.

Valige sobiv aspiratsiooniseade

Veel enne, kui hakkate valima enda ettevõttele sobilikku kogumismahutit, mõelge läbi ülejäänud aspiratsioonisüsteem ning seadmed, mida kasutate. Erinevatele seadmetele on ka erinevad kogumismahutid ja -võimalused saadaval. Aspiratsioonisüsteemi terviklik analüüs aitab valida lahenduse, mis toetab tööstuskeskkonda tervikuna, mitte ei lahenda üksikut probleemi.

Tööstuslikud tolmuimejad

Tööstuslik tolmuimeja on ideaalne aspiratsioonilahendus olukordades, kus imemisvajadus ei ole pidev või asukoht on muutlik. Liigutatavad tolmuimejad on käepärased ning pääsevad ligi ka keerulistesse kohtadesse. Saadaval on nii universaalseid mudeleid kui ka konkreetse materjali kogumiseks mõeldud seadmeid. Tutvuge Ruwaci kvaliteetsete tööstuslike tolmuimejatega e-poes.

Puru- ja laastuimurid

Need võimsad seadmed on spetsiaalselt välja töötatud tootmisettevõtete nõudlikke tingimusi silmas pidades. Lähtuvalt kogutava materjali kogusest ja koostisest ning tootmispinna õhukvaliteedist on võimalik valida nii universaalne imur kui ka spetsiaalsed mudelid laastudele, tolmule ja purule. Eriti suuremahulise tööstuse jaoks on võimalik kokku panna ka erilahendusseade, sest enamik tooteid on modulaarsed.

Tsentraalsed lahendused

Palju on tootmisettevõtteid, kus õhufiltreerimise vajadus on pidev ja püsiv. Olgu selleks siis puidutööstus, kus tekib rohkelt puidutolmu või pagaritööstus, kus liigne jahutolm õhus võib osutuda lausa plahvatusohtlikuks. Sellistes olukordades tasub valida tsentraalne lahendus, mis on integreeritud läbi kogu tootmise.

Tsentraalsed lahendused on alati kohendatud lähtuvalt kliendi spetsiifilistest vajadustest – valitakse seadmed ja süsteemid, mis täpselt sobivad kokku tootmisprotsessidega ning süsteem luuakse nendest lähtuvalt. Nii saab igas tootmisetapis kogutud just õiged materjalid ning need filtreeritud vastavalt vajadustele.

Erinevad mahutid erinevatele vajadustele

Kui vajadustele vastav aspiratsiooniseade on valitud, tuleb kaaluda ka kogumismahutile seatud ootusi. Väiksematele ning eelkõige liigutatavatele seadmetele on tihti lisatud juba sisseehitatud mahutid või pakutakse neid lisamoodulitena. Kui eemaldatavate jäätmete maht on juba suurem, siis sobivad hästi kogumiseks ka tünnid ja suurkotid.

Sisseehitatud mahutid sobivad standardlahendusena väiksemate materjalikoguste kogumiseks. Eelkõige kasutatakse sisseehitatud mahuteid just liigutatavate seadmete korral. Kui eemaldatav materjal on raske või soovitakse lihtsalt ergonoomilisemat lahendust, saab kogumiseks kasutada ratastel mahuteid.

Ruwaci poolt väljatöötatud Longopaci kogumissüsteemiga on koti vahetamine varasemast tolmuvabam ja kiirem muutes protsessi ohutumaks nii töökeskkonnale kui ka töötajatele. Kogumissüsteemi moodul on olemas nii tavalise kompaktse tööstustolmuimeja, eelseparaatori kui ka tsüklonseparaatori jaoks.

Tööstuses on laialdaselt kasutusel tünnid ja suurkotid eemaldatava materjali kogumiseks, kui kogutava materjali kogus on juba võrdlemisi suur. Need on kasutatavad universaalsete mahutitena, olles sobilikud erisuguste jäätmete kogumiseks.

Tünni puhul tuleb läbi mõelda ka selle tühjendamine, mis võib vajada täiendusena käru või kahvlipesadega kallutusseadet. Raske mahuti ebakorrektne tühjendamine võib olla ohuks nii töötajatele kui ka keskkonnale. Nutikalt valitud lahendus toetab tööprotsesse ja vähendab asjatuid tegevusi.

Suurkoti eeliseks on selle taaskasutatavus. Tänu sellele ei teki täiendavaid jäätmeid ega kulutusi ning lahendus on kasutatav pikka aega. Ka suurkoti puhul tuleb arvestada selle tühjendamiseks sobiliku lahenduse leidmisega.

Ringmajandus kui uus standard

Ringmajandus ei ole enam lihtsalt suundumus, vaid tööstuse uus reaalsus. Kui eeldame keskkonnasäästlikku mõtteviisi üksikisikult, siis tuleb seda nõuda ka ettevõtetelt, kelle jalajälg on märgatavalt suurem. Materjali kogumisel ja käitlemisel tuleb mõelda selle jätkusuutlikkusele ja taaskasutusele.

Seega on oluline valida mahuti, mis võimaldab materjali koguda võimalikult sordipuhtalt, et seda ringmajanduses efektiivselt taaskasutada. Sellele tasub mõelda juba aspiratsioonisüsteemi kavandades, et jäätmete eraldamine oleks igas filtreerimisetapis efektiivne ja kogutavad jäätmed võimalikult sordipuhtad.

Valikute paljusus võib tunduda hirmutav, kuid õige lahenduse leidmine on võtmetähtsusega igas tööstuskeskkonnas. Olgu selleks siis ravimitööstus, keemiatööstus või mõni muu sektor, kus materjali kogumine on igapäevane vajadus, on oluline mõista oma vajadusi ja valida süsteem, mis tagab ohutuse, efektiivsuse ja keskkonnasõbralikkuse.

Kui olete tööstusettevõtte esindaja, kes otsib nõuandeid tolmuimeja või äratõmbesüsteemi valimiseks, võtke kindlasti arvesse eelnevaid näpunäiteid. Õige süsteemi valimine ei ole ainult investeering puhtusesse ja ohutusse, vaid ka teie ettevõtte tulevikku.

Kui tunnete, et õige lahenduse valimine käib üle jõu, siis küsige abi Provendi professionaalselt meeskonnalt. Pakume tasuta konsultatsiooni, et aidata teil välja selgitada aspiratsioonisüsteemi nõrkused ning pakume efektiivsed lahendused, mis tagavad teie tootmises turvalisuse ja ohutuse. Vajadusel oleme oma kliendile igakülgseks partneriks ja nõustame teid kogu protsessi vältel. Võtke ühendust ja leiame koos just teie ettevõtte nõudmistele vastava lahenduse.

Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.