Säästa energiat, hoia keskkonda, säästa raha

Äratõmbesüsteemi valik ja filtri pindala

Uued filtrid võivad umbe minna juba mõningate tundide jooksul pärast tolmuimeja või filtrisüsteemiga töötamist. Siis on neid vaja korduvalt puhastada ja sellised tihedad puhastustsüklid tarbivad palju elektrienergiat. Samas aga õigesti projekteeritud tööstusventilatsiooni lahendusega kaasneb väiksem hoolduskulu ning elektrienergia sääst.

Vali piisava töörõhuga ja efektiivsed ventilaatorid

Ebapiisava tõmbevõimsusega ventilaator ei püüa piisavalt kinni tolmu ega puru, seega vajab seadme operaator koristamiseks lisa aega. Madala töörõhuga ventilaatori tulemuseks on haardejõud, mis tähendab nt. seadme lõiketerade ja muude mõjutatud osade kulumist.

Kasuta energiasäästu siibreid

Säästa elektrienergiat või jaota õhuhulka efektiivselt olemasolevate seadmete vahel. Automaatsiibreid targalt juhtides ei pea alati uut äratõmbesüsteemi soetama.

Kasuta ventilaatori juhtimiseks sagedusmuundurit

Sagedusmuundureid ja automaatsiibreid omavahel kombineerides võid säästa koguni 60% ventilaatori elektrienergiast.

Automatiseeri

Juhi automaatsiibrite avamist ja sulgemist vastavalt seadme kasutamisele.

Säästa elektrienergiat või jaota õhuhulka efektiivselt

Aspiratsioonitorustik

Kasuta spetsiaalset kiirklamber ühendusega torustikusüsteemi. Kui võimalik, siis tee seadmega ühendused jäiga toruga või võimalikult lühikese voolikuga.

Koristusmeetodid

Ära kasuta suruõhupüstolit tasapindade ja põranda koristuseks. See tekitab plahvatusohtliku pilve ja keerutab vaid tolmu üles, mis ladestub mujale. Kasuta tolmuimejaid või aspiratsioonisüsteemi integreerituid koristuskomplekte.

Töötervishoid ja tööohutus

Töökeskkond peab olema ohutu, et töötajatel ei tekiks tervise probleeme, mis mõjutavad töö tegemist. Mitte ainult töötajad ei ole ohus, vaid kõik, kes viibivad tootmisprotsesside juures vähemal või rohkemal määral. Kasuta näiteks voolikutrumleid, äratõmbe konsoole, kohtäratõmbeid tööriistadelt jne, mis tagavad ohutuma töökeskkonna.

Keskkonnakahjude vähendamine

Eestis paisatakse 1 kWh elektri tootmisel õhku keskmiselt 1,18 kg CO2. Kujunda vastutustundliku tootmisettevõtte maine, vaadates üle oma elektritarbimine ja energiasääst ning vali meetodid ja töövahendid, mis vähendavad keskkonnakahju teket.

Näide ühe puidutööstusettevõtte saepuruärastusest. 30 kW saepuru ventilaator tarbib ühe vahetuse puhul 5000 euro eest elektrienergiat aastas, samas saaks ventilaatoreid optimeerides säästa kuni 2500 eurot. Nelja ventilaatori puhul teeb see aastas kokkuhoidu juba 10 000 eurot. Viie aasta ebaefektiivsuse tagajärg on kaotatud 100 000 eurot ning lisaks on õhku paiskunud 100 tonni C02.

 

Broneeri konsultatsioon

Ostukorv

Energiasääst